Hem

Vi finns där när det händer...


Om JC tolk...


Bolaget bildades september 2008 och har sedan dess återkommande nöjda kunder.'


Vi åtar oss all typ av Teckenspråkstolkning.


Vi arbetar mestadels i Stockholms Län och de närliggande länen, men vi åtar oss även uppdrag i hela Sverige.


Vi blir ofta anlitade av Stockholms Region, Stockholms Universitet, Domstolsverket, Polisen  och andra myndigheter samt privata uppdragsgivare.


Vi erbjuder hög kvalitet i våra tolkningar 


Vi samarbetar med flertalet kompetenta teckenspråks/-dövblindtolkar samt skrivtolkar.


Vi innehar sekretess och följer Kammarkollegiets yrkesetiska regler: God tolksed samt STTF´s etiska riktlinjer. 


TOLKAR

Charlotta

Charlotta tog sin Tolkexamen 1999 och har sedan dess arbetat på Tolkcentralen Region Skåne, Tolkcentralen Stockholm, Manillaskolan SPSM och JC tolk AB.


Uppväxt inom dövkulturen. 

Joakim

Joakim började sin tolkkarriär 15 år innan sin examen 2000.

Därefter har han arbetat på Tolkcentralen Region Skåne, J&C tolk, Stockholms Universitet, Lejon Tolkservice och JC tolk AB


Även Joakim är uppväxt med teckenspråket.

KONTAKTA OSS